TK Thanh toán
Ngân hàng VietComBank
             Chi nhánh đông Sài Gòn
             Số TK: 0531002573089
             Tên TK: Phạm Hùng Vương
Tài khoản Ngân hàng Á Châu (ACB).
STK: 166773799

Người thụ hưởng: Phạm Hùng Vương 
PGD Nhà rồng
Ngân hàng AGRIBANK
             Chi nhánh Lý Thường Kiệt.             
             Số TK: 1603205540808
             Tên TK: Phạm Hùng Vương
Ngân Hàng - VietinBank
             Chi Nhánh Đông Sài Gòn             
             Số TK: 106001630414
             Tên TK: Phạm Hùng Vương
Tài khoản BIDV:
Người thụ hưởng: Phạm Hùng Vương
Số TK: 14010001113673 Chi nhanh Sài gòn
Tài khoản Techcombank:
Người thụ hưởng: Phạm Hùng Vương
Số TK: 190.2756.2392.013 Chi nhanh Nguyễn Tất Thành
Tài khoản MSB:
Người thụ hưởng: Phạm Hùng Vương
Số TK:
0400.101084.7348 Chi nhanh Nguyễn Tất Thành

0932 23 25 26

Chat ngay